ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Останнє оновлення: 14.12.2020 р.


Цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) регулює відносини сторін щодо пропонування, замовлення, придбання та доставки товарів на сайті https://chaspoisty.com, включаючи всі веб-сторінки та субдомени (надалі разом – Сайт).

Цей Договір є публічним договором відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України. Будь-яке використання цього Сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення товарів означає Ваше погодження (акцепт) з умовами цього Договору.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Продавець – ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬВОЙЦЕХІВСЬКА О.В., реєстраційні дані суб'єкта господарювання: 2027316887, Україна, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 50, кв. 44, який є власником Сайту та пропонує Товари для продажу.

Покупець– особа, яка володіє необхідним обсягом дієздатності для укладання цього Договору та переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням функціоналу Сайту або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

Замовлення – результат досягнення домовленості між Покупцем та Продавцем щодо кількості та ціни Товару, способу оплати Замовлення Покупцем, способу та вартості доставки Товару.

Товар – продукти (продовольчі довари), що пропонуються Продавцем для продажу на Сайті.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Покупцям можливості переглянути, придбати та отримати Товар. Положення цього Договору регулюють відносини сторін щодо купівлі-продажу Товарів.

2.2. Умови цього Договору поширюються на всі види Товарів. Умови та особливості придбання конкретного Товару або виконання Замовлення можуть визначатися на сторінці відповідного Товару та/або на сторінці оформлення Замовлення на Сайті.3. СТРОК ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір вступає в силу з моменту погодження (акцепту) Покупця з умовами Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, окрім випадків дострокового розірвання Договору.

3.2. Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Покупцем умов цього Договору та в інших випадках, передбачених цим Договором абочинним законодавством України.4. УМОВИ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

4.1. Інформація про Продавця вказується на Сайті та у супровідних документах, що підтверджують факт придбання та/або передачі Товару Покупцеві.

4.2. Вся інформація та матеріали на Сайті надаються за принципом «ЯК Є». Продавець докладає максимальних зусиль для надання найбільш точної інформації, однак з технічних причин не виключені ситуації, за яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Продавець не несе відповідальності у разі неповноти чи неточності відображення інформації на Сайті. Для повноти відображення інформації Продавець має право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію у будь-який час.

4.3. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора, мобільного пристрою або іншого девайсу, деякі кольори можуть відрізнятися від кольорів реальних зразків Товару. Продавець не несе жодної відповідальності, якщо кольори реальних зразків Товару відрізняються від кольорів, вказаних на Сайті.5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

5.2. Покупець самостійно або за допомогою звернення до представника Продавця оформлює Замовлення, обираючи один із доступних способів:

· використання спеціальної форми на Сайті;

· надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти, що вказана на Сайті;

· здійснення телефонного дзвінка за номером, що визначений на Сайті;

· надсилання повідомлення з використанням функціональних можливостей додатків для обміну миттєвими повідомленнями (месенджерів), що зазначені на Сайті.

5.3. Оформлюючи Замовлення, Покупець підтверджує,що:

· він погоджується з усіма умовами придбання відповідного Товару, що викладені у цьому Договорі та можуть бути викладені на сторінці Товару та/або сторінці оформлення Замовлення на Сайті;

· він ознайомився з інформацією про Товар, наявністю (відсутністю) знижок, акцій, особливими умовами оплати та/або доставки тощо в обсязі, що є достатнім для прийняття рішення про придбання Товару.

5.4. Продавець аналізує склад оформленого Замовлення та залежно від кількості Товарів, їхніх габаритів, груп сумісності, місця зберігання, доступних способів оплати чи доставки, загальної вартості Замовлення тощо та з метою забезпечення оптимальних умов доставки здійснює формування Замовлення.

5.5. Кількість та вартість сформованих Замовлень, а також вартість доставки кожного з них, відображається Покупцю на Сайті або повідомляється іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

5.6. Замовлення вважається прийнятим до виконання з моменту отримання Покупцем повідомлення (дзвінка від оператора) з підтвердженням факту прийняття Замовлення.

5.7. Продавець зберігає право відхилити Замовлення у разі фактичної відсутності Товару та інформує Покупця про відповідне рішення дзвінком або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення. У такому разі права і обов'язки сторін, пов'язані з оплатою, продажем, доставкою і передачею замовленого Товару припиняються, а вартість Товару, що вже був оплачений Покупцем, повертається Покупцю способом, яким була проведена відповідна оплата.6. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Ціна Товару на Сайті вказується у гривні, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця та не включає вартості доставки.

6.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни Товарів, що пропонуються для продажу.

6.3. У разі розміщення на Сайті неправильної ціни Продавець повідомляє про цей факт Покупця для підтвердження Замовлення за зміненою ціною або анулювання Замовлення. У разі відсутності можливості зв'язатися з Покупцем Замовлення вважається автоматично анульованим.

6.4. Доступні Покупцям способи оплати Товарів залежать від технічних можливостей та комерційних домовленостей Продавця з фінансовими партнерами. Доступні способи та особливості здійснення оплати обраних Покупцем Товарів вказуються на сторінці оформлення Замовлення на Сайті або повідомляються іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

6.5. У разі виявлення зловживання з боку Покупця правами, що надані йому законодавством або цим Договором (наприклад, великий відсоток скасувань, відмов і повернень тощо), Продавець має право обмежити Покупця у способах оплати Товару і вимагати виключно передоплати в момент оформлення Замовлення.7. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Доставка Замовлень здійснюється лише у місті Житомир.

7.2. Здійснюючи оформлення Замовлення, Покупець може самостійно обрати спосіб та умови доставки із варіантів, що пропонуються на Сайті або повідомляються іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

7.3. Доступні Покупцям способи доставки Замовлення та їхні особливості можуть визначатися технічними можливостями та комерційними домовленостями Продавця з логістичними партнерами.

7.4. Вартість, строк та інші особливості доставки Замовлення визначаються відповідно до умов доставки, що були повідомлені Покупцю на Сайті або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення. Продавець не несе відповідальності за можливу затримку у доставці Замовлення, якщо така затримка виникла не з вини Продавця. Якщо Покупець вказав неправдиві чи неточні (помилкові) дані при оформленні Замовлення, що викликали додаткові витрати на доставку Замовлення, всі пов'язані з цим збитки та додаткові витрати покладаються на Покупця.

7.5. Покупець оплачує вартість доставки Замовлення як окрему послугу, що надається йому додатково. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки Замовлення як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає Товар і йому повертається раніше оплачена вартість Товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів».

7.6. Замовлення вважається виконаним Продавцем у момент його фактичної передачі Покупцеві. Для можливості отримати Замовлення від Покупця може вимагатися проставлення підпису, пред'явлення документа, що посвідчує особу, або інших підтверджуючих документів. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, якщо у строк, встановлений домовленістю сторін, він готовий до передання Покупцеві у належному місці і Покупець проінформований про це.

7.7. Право власності на Товар та пов'язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця у момент передачі Товару. Приймаючи Замовлення, Покупець зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність якості, асортименту. Підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо), наданій Продавцем або кур'єром, засвідчує факт переходу права власності на Товар, підтверджує відсутність зауважень Продавця до Товару та підтверджує, що Продавець повністю і належним чином виконав свої зобов'язання за цим Договором.8. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець усвідомлює що на сайті пропонуються до продажу Товари, які є продовольчими, та які не підлягають обміну (поверненню) відповідно до Додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

8.2. В будь якому випадку, Продавець дотримуватиметься ч. 8 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» і у разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець замінить його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або поверне споживачеві сплачені ним кошти виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

8.3. Такі вимоги споживача приймаються доступними на сайті способами комунікації протягом розумного строку з моменту здійснення доставки за умови надання достатніх доказів непридатності харчового продукту.9. АКЦІЇ. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ

9.1. Продавець може пропонувати придбання Товарів на акційних умовах. Придбання Товару на акційних умовах регулюється положеннями цього Договору з урахуванням наступного:

· акційні умови поширюються на обмежений асортимент Товару;

· акційні умови діють протягом обмеженого проміжку часу;

· акційні умови можуть відрізнятися для різних видів, категорій Товару.

9.2. Продавець може пропонувати Покупцям особливі умови оплати, доставки, повернення Замовлень та інші спеціальні заходи (наприклад, конкурси, розіграші, бонуси, промокоди) (надалі разом – Маркетингові заходи). Маркетингові заходи можуть розповсюджуватися лише на окремі Товари чи їх категорії протягом обмеженого проміжку часу. Акції Продавця не є Маркетинговими заходами.

9.3. Продавець може проводити Маркетингові заходи для підтримки поінформованості Покупців про Товари, що ним пропонуються для продажу, а також для залучення нових Покупців.

9.4. Про правила проведення, особливості та умови участі в акціях і Маркетингових заходах Покупець буде поінформований на Сайті, та може бути додатково поінформований на сторінках в соціальних мережах або іншими чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Використання Сайту, оформлення Замовлення та/або реєстрація аккаунту Покупця на Сайті може вимагати обробки персональних даних Покупця.

10.2. Оформлюючи Замовлення та/або реєструючи аккаунт на Сайті, Покупець:

· погоджується з умовами взаємодії з Продавцем, що викладені у цьому Договорі та на Сайті;

· гарантує, що він має обсяг дієздатності, необхідний для укладання цього Договору;

· гарантує, що надані ним персональні дані є правдивими, точними та не є персональними даними третіх осіб;

· надає згоду на передачу Продавцю своїх персональних даних, їх подальшу обробку, зберігання, передачу і використання, в тому числі третіми особами, які залучаються Продавцем;

· зобов'язується не повідомляти третім особам пароль, що вказаний Покупцем при реєстрації. Покупець несе відповідальність за збереження секретності паролю. У разі виникнення у Покупця підозри щодо безпеки його паролю або можливості його несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши відповідний лист за адресою електронної пошти: chaspoisty.zt@gmail.com

10.3. Відносини щодо обробки персональних даних Покупця регулюються Політикою конфіденційності Продавця, що розміщена на цьому сайті.11. ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ

11.1. Продавець та Покупець підтримують зв'язок за допомогою телефонного зв'язку, СМС-повідомлень, електронної пошти та додатків для обміну миттєвими повідомленнями (месенджерів).

11.2. Покупець здійснює зв'язок з Продавцем за контактами, що розміщені на Сайті.

11.3. Реєструючись на Сайті, Покупець може надати згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, надходженнями, акціями та/або Маркетинговими заходами. Якщо Покупець бажає відмовитися від отримання такої інформації, він може звернутися до служби підтримки шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: chaspoisty.zt@gmail.com12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

12.1. Дизайн, графіка, контент та інші матеріали Сайту є об'єктами права інтелектуальної власності Продавця. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Продавцю. Використання Сайту Покупцями можливо виключно відповідно до положень цього Договору та законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

12.2. Покупець зобов'язується не відтворювати, не копіювати та не поширювати іншим чином будь-які елементи Сайту, окрім випадків, коли такий дозвіл надано Продавцем.

12.3. Торговельні марки, комерційні найменування та інші об'єкти права інтелектуальної власності на Товари, що можуть розміщуватися на Сайті, є інтелектуальною власністю їх законних правовласників.13. СТОРОННІ РЕСУРСИ

13.1. Сайт може містити посилання на сторонні ресурси, що не пов'язані з Продавцем. Якщо Покупець переходить за таким посиланням, його буде спрямовано на сайт третьої сторони.

13.2. Продавець не контролює зміст сторонніх ресурсів та не надає жодних гарантій щодо змісту сторонніх ресурсів, включаючи їх точність, повноту чи надійність. Продавець не несе жодної відповідальності за думки, ідеї, продукти, інформацію, інший контент чи послуги, що пропонуються на сторонніх ресурсах.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

14.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

14.2. Сайт та/або окремі функціональні можливості Сайту можуть тимчасово частково або повністю бути недоступними внаслідок технічних помилок, збою програмного забезпечення, переривання електроживлення, проведення профілактичних робіт або з будь-яких інших причин. Продавець не несе жодної відповідальності за тимчасову часткову або повну недоступність Сайту та/або окремих функціональних можливостей Сайту з будь-яких причин. Продавець має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без попереднього повідомлення Покупця.

14.3. Покупець несе відповідальність за правдивість і достовірність інформації, що повідомляється ним Продавцю, міститься у його відгуках/коментарях, і може бути притягнутий до відповідальності за надання та/або поширення недостовірної інформації, інформації образливого змісту та такої, що порушує або може порушувати права та охоронювані законом інтереси Продавця, інших Покупців чи третіх осіб.

14.4. Продавець не несе жодної відповідальності за висловлювання, коментарі, огляди чи думки Покупців. Думка Продавця може не збігатися з думкою і позицією Покупців. Водночас Продавець вживає всіх можливих заходів для неможливості публікації та видалення контенту, що порушує чинне законодавство, норми моралі, права та свободи Продавця, інших Покупців чи третіх осіб.

14.5. Продавець не несе відповідальності за можливі протиправні дії Покупця стосовно Постачальників послуг, або Постачальників послуг щодо Покупця.

14.6. Продавець вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності Покупця, однак не може гарантувати, що всі Покупці мають обсяг дієздатності, необхідний для укладання цього Договору, та не несе жодної відповідальності у разі укладання Договору особою, яка не володіє достатнім обсягом дієздатності.

14.7. У разі отримання Покупцем недостовірної інформації або наявності інформації образливого характеру, будь-якої іншої інформації неприйнятного характеру, Покупець може звернутися з відповідною скаргою до Продавця за адресою електронної пошти: chaspoisty.zt@gmail.com

14.8. Продавець зберігає право без попереднього повідомлення Покупця тимчасово заблокувати або видалити аккаунт Покупця, застосувати до нього належні юридичні заходи та передати персональні дані Покупця компетентним органам влади, якщо дії такого Покупця, на розсуд Продавця, мають ознаки порушення чинного законодавства або умов цього Договору.

14.9. У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), що можуть відшкодовуватися Покупцеві за цим Договором обмежена сумою Покупки, здійсненою на Сайті.

14.10. У разі порушення умов цього Договору, Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю збитки, що виникли в результаті такого порушення.

14.11. Сторони звільняються від виконання умов цього Договору у разі наявності обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та не могли їм запобігти.15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. У разі виникнення спору між Продавцем та Покупцем сторони погоджуються вжити всіх розумних заходів для його вирішення шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Продавця: chaspoisty.zt@gmail.com

15.2. У разі неможливості вирішення спорів напряму між Продавцем та Покупцем, всі спори повинні розглядатися судами України за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.16. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до тексту цього Договору. Відповідні зміни вступають у силу з моменту їх публікації на Сайті.

16.2. Цей Договір укладений та тлумачиться відповідно до законодавства України.

16.3. Продавець має право переуступати або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.

16.4. Нездійснення Замовником або Продавцем будь-яких прав, передбачених цим Договором, не є відмовою від таких прав.

16.5. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Договору.

16.6. Цей Договір укладено українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та дійсний для сторін в електронному вигляді.

Made on
Tilda